kuro

kuro

sei

sei

kuro

kuro目薬した。ティッシュ忘れた。ごめん

gu-san

gu-san

sei

vivi

kuro